فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه | open | 1698994

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه

فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره ملي نماز و سلامت روان

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نماز بر ابعاد سلامت روان دانشجویان دانشگاه ارومیه بود. برای نیل به این هدف سلامت روان نمازگزاران با غیرنمازگران مورد مقایسه قرار گرفت.مواد و روش ها: روش پژوهش مطالعه حاضر علی- مقایسه ایی از نوع مقطعی مقایسه ایی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 95-1394 بودند که 30 نمازگزار ثابت مراجعه کننده به نمازخانه دانشکده ادبیات به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با 30 نفر از افراد غیرنمازگزار مورد همتاسازی قرار گرفتند. دو گروه پرسشنامه ی سلامت روان با چهار بعد را تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در دو بعد از ابعاد سلامت روان وجود دارد به طوری که میانگین نمرات نمازگران در افسردگی و اضطراب پایین تر از گروه مورد مقایسه بود اما تفاوتی در بعد شکایت جسمانی و اختلال در کارکرد اجتماعی بدست نیامد.نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر می توان گفت بعد معنوی روی سلامت روان افراد موثر بوده و پیشنهاد می گردد برای ارتقای سلامت روان در کنار سایر مداخلات روانشناختی به آموزش های معنوی نیز توجه گردد.

👇محصولات مشابه با فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه👇

فایل word بررسي تاثير نماز خواندن بر بهداشت رواني دانشجويان | WORD فایل word بررسي رابطه بين نگرش نسبت به نماز با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي | WORD فایل word بررسي رابطه بين نماز با اضطراب و تنظيم هيجاني دانشجويان دانشگاه علمي کاربردي تهران | WORD فایل word بررسي معاني نماز و اضطراب در متون اسلامي و روانشناسي و اثرات نماز در کاهش اضطراب | WORD فایل word بررسي مقايسه ي نشانه هاي اضطراب، افسردگي و استرس در افراد نمازخوان و تارک نماز | WORD فایل word بررسي نقش تمايل به نماز در کاهش گرايش زوجين به طلاق در دانشجويان | WORD فایل word بررسي نقش نماز در بازدارندگي آسيب هاي اجتماعي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل | WORD فایل word تاثير نماز بر استرس چيست | WORD فایل word تاثير نماز بر تنظيم هيجاني در نوجوانان؛ يک مقاله مروري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word نگاهي به افق هاي عرفاني و روانشناختي در نماز: سوره حمد | WORD فایل word تجزيه و تحليل سبد خريد کالا با استفاده از خوشه بندي مبتني بر پشتيباني | WORD فایل word بررسي چالش هاي موجود در روش هاي تطبيق اثرانگشت | WORD فایل word وظايف قاضي اجراي احکام کيفري در قوانين جزايي ايران | WORD فایل word پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 ) | WORD فایل word بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در ميان آزادگان | WORD فایل word پاورپوینت روش هاى جدید تدریس | WORD فایل word بررسي تاثير سبک هاي مديريت بر هوش سازمان | WORD فایل word رابطه ي فرايندهاي دانش بنيان با رويکرد اقتصاد مقاومتي | WORD فایل word تحقیق تاثیر دوستی های قبل از ازدواج در رضایتمندی زناشویی | WORD فایل word ترکيب شبکه فرصت طلبانه و شبکه سلولي | WORD فایل word رابطه و تفاوت بين شوخ طبعي و اضطراب اجتماعي در دانشجويان دختر خوابگاهي و غيرخوابگاهي دانشگاه يزد | WORD فایل word مدل حسگز احتمالي براي بهينه سازي جايگزيني حسگز بر پايه ي پوشش خط ديد | WORD فایل word تشخيص لبه تصوير با استفاده از بهينه سازي کلوني مورچگانACO | WORD فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل سایت میدان بار | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميهدانلود فایل word بررسي تاثير نماز بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه اروميه فایلwordبررسيتاثيرنمازبرسلامترواندانشجوياندانشگاهاروميه