فایل word رویکرد سه مرحله ای برای انتخاب تامین کننده با استفاده از هزینه کل مالکیت و با در نظرگرفتن پارامترهای غیرقطعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رویکرد سه مرحله ای برای انتخاب تامین کننده با استفاده از هزینه کل مالکیت و با در نظرگرفتن پارامترهای غیرقطعی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین شامل تصمیم گیری در مورد مراحل مختلف زنجیره تامین است و انتخاب تامین کننده درعملکرد کلی زنجیره تامین تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله یک رویکرد سه مرحله ای برای انتخاب تامین کننده در نظرگرفته شده است. در مرحله اول کل تامین کنندگان دارای پتانسیل جهت تامین قطعات و مواد اولیه با استفاده از روشآنالیز پوششی داده های فازی (Fuzzy DEA) مورد ارزیابی قرار می گیرند و تامین کنندگانی که دارای عملکرد ضعیف هستند از ارزیابی در مراحل بعدی حذف می شوند. در مرحله دوم تامین کنندگان باقی مانده با استفاده از روشتاپسیس فازی (Fuzzy Topsis) ارزیابی شده و به هر کدام از این تامین کنندگان وزنی تخصیص می یابد. در مرحله سوم از مدل ریاضی دو هدفه برای انتخاب تامین کنندگان استفاده می شود که شامل توابع هدف حداقل کننده هزینه هاو حداکثر کردن وزن تامین کنندگان است. در تابع هدف هزینه از هزینه کل مالکیت (Total Cost of Ownership)استفاده می شود. در هزینه کل مالکیت علاوه بر قیمت هزینه ناشی از کیفیت محصولات در نظر گرفته می شود. درتمامی سه مرحله بعضی از پارامترها بصورت غیرقطعی در نظر گرفته شده و از تیوری فازی برای مدلسازی و پیادهسازی سه مرحله استفاده می شود.

لینک کمکی