فایل word زمانبندی گروهی ماشین های موازی یکسان با زمان های آماده سازی وابسته به توالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندی گروهی ماشین های موازی یکسان با زمان های آماده سازی وابسته به توالی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی زمانبندی گروهی ماشین های موازی یکسان می پردازیم. مساله زمان بندی گروهی یکی از شاخه هایمسایل زمانبندی و توالی عملیات است. در این حوزه از مسایل, کارها یا همان قطعات تولیدی براساس مشابهت هایشان به چندین گروهیا خانواده تقسیم بندی می شوند. با توجه به مفهوم تولید بهنگام, هدف مورد مطالعه کمینه سازی مجموع وزنی زودکرد و دیرکرد است.بخاطر اهمیتی که زمان های آماده سازی در مسایل برنامه ریزی تولید دارند, زمان های آماده سازی را وابسته به توالی درنظرگرفتیم و یکمدل ریاضی خطی عدد صحیح مختلط (MIP) را برای این مساله توسعه دادیم. با کدنویسی این مدل در نرم افزار GAMS جواببهینه برای مسایل با اندازه کوچک به دست آمد. با توجه به NP-hard بودن مساله تعدادی الگوریتم ابتکاری برای حل آن در زمانکوتاه پیشنهاد می شود.

لینک کمکی