فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين | open | 1699073

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين

فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين

بخشی از متن فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان در عرصه مدیریت اقتصادی کشور مطرح است. ارایه تحلیل از بهبود یا وخامت درجهمقاومت اقتصادی وابسته به ارایه شاخص های صریحی است که بتوانند درمجموع میزان مقاوم بودن یا آسیب پذیری یک اقتصادملی را روایت نمایند. به منظورایجاد تفکری سیستمی و مدون برای تعیین میزان مقاومت اقتصادی این پژوهش در نظر دارد که باکمک مدلسازی شبکه های بیزین, سنجش و تخمین مقاومت اقتصادی را متناسب با آرمان ها و ساز و کار اقتصاد کشور, به انجامرساند. با توجه به محیط احتمالی داده ها و عد مقطعیت در آ نها و همچنین استفاده از نظر خبرگان, مدلسازی بر اساس شبکهبیزین برای این مساله استفاده شده است. به این منظور در روند این پژوهش, ابتدا تحقیقات پیشین در این حوزه مورد مطالعه قرارگرفته و بر مبنای آن چارچوبی برای تعریف شاخصی جامع برای تاب آوری اقتطادی پیشنهاد و مدلی پایه برای کمی سازیمقاومت اقتصادی و عوامل موثر بر آن ارایه می گردد. چنین مدلی علاوه بر تعیین شاخصهای کمی و قابل مقایسه برای مقاومتاقتصادی و عوامل تاثیرگذار آن, قابلیت تحلیل و بررسی سناریوها و شرایط مختلف را داراست و می تواند ابزار مناسبی در اختیارمدیران و تصمیم گیران اقتصادی قرار می دهد.

👇محصولات مشابه با فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين👇

فایل word طراحي سامانه تخمين تراز آزمون با استفاده از سيستم استنتاج عصبي فازي تطبيقي | WORD فایل word طراحي سيستم خبره بر پايه پردازش تصوير به منظور کنترل کيفيت مفتول هاي مسي | WORD فایل word طراحي سيستم خبره براي عيب يابي و رفع عيب موتور ماشين | WORD فایل word کارايي و بازده به مقياس شرکتهاي توليد رزين ايران براساس تحليل پوششي داده شبکه اي بصورت چند هدفه | WORD فایل word مدل سازي زمان بندي کشتي ها در هاب با درنظر گرفتن هزينه سوخت | WORD فایل word مدل سازي و حل مسيله دو هدفه زمانبندي پروژه چند حالته با منابع محدود با در نظر گرفتن انتخاب پيمانکار و تعيين انباشته بهينه هريک از منابع | WORD فایل word مدلبندي استوار براي مسايل دوسطحي کسري خطي | WORD فایل word مدلسازي خريد اقلام امدادي تحت مناقصه معکوس چند شاخصه | WORD فایل word مدلسازي رياضي و بهينه سازي فرآيند ماشين کاري تخليه الکتريکي فولاد گرم کار AISIH13 با بهره گيري از رويکرد تاگوچي و الگوريتم ژنتيک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word مباني اقتصادمقاومتي درآيات وروايات | WORD فایل word تحليل رابطه حمايت اجتماعي و کيفيت زنذگي کاري زنان | WORD فایل word افزایش علاقه و انگیزش دانش آموزان نسبت به شرکت در نماز جماعت | WORD فایل word حجاب، راهکاري مترقي در صيانت امنيت اجتماعي | WORD فایل word مروري بر مدل پذيرش و استفاده مشتريان بانک از تلفن بانک، اينترنت بانک و موبايل بانک | WORD فایل word بررسي رابطه حمايت خانوادگي ادراک شده با حالت هاي روانشناسي مثبت در دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بوکان | WORD فایل word تاثير کارسنجي و زمانسنجي درفعاليتها براي محاسبه بهاء تمام شده خدمات (ABC) | WORD فایل word بررسي تاثيرآموزش مهارت هاي اجتماعي بر عزت نفس و خودکارآمدي دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع متوسطه دوم | WORD فایل word پاورپوینت بررسی حافظه ها | WORD فایل word مقايسه سلامت روان دانش آموزان بر اساس ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي اجتماعي در دانش آموزان دختر متوسطه | WORD فایل word جرايم وامنيت سايبري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در سازمان ها و مجامع قضايي | WORD فایل word روشي نوين براي بهبود توصيه گر دوستي شبکه اجتماعي Facebook با مکانيسم ارزيابي اعتماد مبتني بر منطق فازي | WORD فایل word ترکيب شبکه فرصت طلبانه و شبکه سلولي | WORD فایل word رابطه رسانه ها و فضاي مجازي با گرو ههاي تروريستي | WORD فایل word کنترل تطبيقي ربات هاي متحرک خودگردان تمام جهته در حضور نامعيني هاي پارامتري و غير پارامتري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزيندانلود فایل word سنجش اقتصاد مقاومتي در ايران با رويکرد مدلسازي شبکه هاي بيزين فایلwordسنجشاقتصادمقاومتيدرايرانبارويکردمدلسازيشبکههايبيزين