فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل | open | 1699739

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل

فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فرهنگ سازماني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نظر روش, توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف, کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضررا کلیه مشتریان زن شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که حجم نمونه برابر با 382 بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش پرسشنامه استاندارد است. پایای پرسشنامه برابر با0/832 بدست آمده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمو نهای تی تک متغیره, تحلیل واریانس و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمامی عوامل موثر بر انتخاب یک بانک اعم از عوامل رفتاری, عوامل فیزیکی, عوامل فناوری و عوامل تسهیلات مالی در ماندگاری مشتریان زن بانک کشاورزی استان اردبیل موثر است

👇محصولات مشابه با فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل👇

فایل word بررسي فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون شرکت اورند پيشرو | WORD فایل word بررسي نقش ميهن دوستي بر رفتار اجتماعي توسعه گرا | WORD فایل word بررسي نقش نوآوري سازماني در توسعه فرهنگ سازماني | WORD فایل word بررسي و تحليل رابطه بين حمايت ادراک شده سازماني،تعهد سازماني و رضايت شغلي بر فرهنگ يادگيري سازماني مطالعه موردي کارکنان بانک پارسيان در شهر تهران | WORD فایل word بررسي و تحليل عدالت رويه اي بر رفتار شهروندي سازماني و تاثير آن بر فرهنگ سازماني مورد مطالعه: بانک ملت شهر تهران | WORD فایل word تاثير فرهنگ سازماني توسعه محور بر نوآوري نقش متغير هاي ميانجي رهبري تحول آفرين و رضايت شغلي | WORD فایل word تاثير کوچک سازي بر فرهنگ يادگيري و چابکي سازمان در شرکت هاي دانش بنيان | WORD فایل word تجديد حيات : تفکر انتقادي جديد | WORD فایل word تحول سازماني با توجه به مديريت فرهنگ سازماني و رهبري تحول آفرين | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word پاورپوینت درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم (سرگذشت دفتر من) | WORD فایل word بررسي فقهي محاربه با نگاهي به قانون مجازات اسلامي 1392 | WORD فایل word اسرار نماز از ديدگاه قرآن | WORD فایل word بررسي تاثير عوامل موثر بر جذب گردشگر در شهرستان الشتر | WORD فایل word ريشه ها و دام هاي توسعه نا شايستگي در ايران با رويکرد فرهنگي | WORD فایل word تحقیق و پژوهش-عملکرد دیوار برشی در سازه | WORD فایل word حقوق زن وشوهر از منظر اسلام وحقوق فرانسه | WORD فایل word بررسي امنيت محيطي در پارکهاي شهري براي استفاده زنان نمونه موردي پارک کيو خرم آباد | WORD فایل word تاثير فرايند مديريت دانش بر توليد ايده هاي نوآورانه | WORD فایل word پاورپوینت بررسی مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب | WORD فایل word قتل در فراش | WORD فایل word بررسي تاثير شبکه هاي مجازي اجتماعي بر سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نورفراهان | WORD فایل word پاورپوینت باغ بام یا روف گاردن درتنظیم شرایط محیطی | WORD فایل word کنترل پروژه (خط لوله انتقال گاز ماهیدشت- روانسر) | WORD فایل word پاورپوینت بررسی الكتریسیته و مغناطیس | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيلدانلود فایل word بررسي عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثير آن بر ماندگاري مشتريان زن بانک کشاورزي استان اردبيل فایلwordبررسيعواملموثردرانتخاببانکوتاثيرآنبرماندگاريمشتريانزنبانککشاورزياستاناردبيل