فایل word بررسی آسیب شناسی مفهوم مغالطه در روند دادرسی کیفری ایران در علم حقوق و علم منطق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی آسیب شناسی مفهوم مغالطه در روند دادرسی کیفری ایران در علم حقوق و علم منطق :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل word بررسی آسیب شناسی مفهوم مغالطه در روند دادرسی کیفری ایران در علم حقوق و علم منطق میباشد. ارتباط کلامی در مرحله اول اجرا گاها دچار اعوجاجات و انحرافاتی می شود که اکثر اوقات این اعوجاج و انحراف مراد گوینده از کلام خود نمی باشد و این انحراف باعث برداشت و تفهیم فرد مخاطب می شود به گونه ای که مراد گوینده از کلام خود مطابق با برداشتمخاطب نمی باشد. این انحراف در کلام مغالطه نام دارد. مساله این است که این انحراف در کلام روند دادرسی آیا باعث خروج روند دادرسی از حالت طبیعی خود شده و منتج به آرا غیر عادلانه و مبتنی بر استدلال فاسد خواهد شد. ضرورت پرداختن به مساله واهمیت موضوع در این است که در صورت ورود و اثرگذاری مغالطه در روند دادرسی, این روند را از اصالت و رسالت عدالت جویی و حقیقت یابی آن خارج می کند. روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و تطبیقی بوده و نوع منابع هم منابع کتابخانه ای می باشد. نتایج ویافته های این پژوهش معرفی نقاط آسیبزا و آسیب پذیر علم حقوق در شاخه ی آیین دادرسی می باشد و معرفی نظام مند و علمی این تعاریف از نتایج این پژوهش می باشد. مساله اصلی این که از مستندات اصلی قاضی در روند دادرسی, اظهارات و استدلال درطرفین دعوا است و ارتباط کلامی طرفین دعوا و قاضی زمانی می تواند نتیجه درستی داشته باشد که آسیب ها و آفت های کلامی از طرفین دور باشد. یکی از آسیب های کلام , مغالطه در گفتار است که می تواند روند دادرسی را از مسیر عدالت و حقیقت یابی دورکند در این پژوهش به آسیب شناسی مغالطه در روند دادرسی کیفری ایران و برخی مصادیق آن و راه های شناخت و جلوگیری از آن خواهیم پرداخت.

لینک کمکی