فایل word بررسی احکام آبها و تطهیر به آن از منظر مذاهب پنج گانه اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی احکام آبها و تطهیر به آن از منظر مذاهب پنج گانه اسلامی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آب یکی از نعمت های بزرگ خداوند و یکی از مهمترین پاک کننده هاست. آب یا مطلق است یا مضاف. با توجه به اینکه بین فقهای مذاهب در احکام آبها اختلاف نظر وجود دارد لذا جهت بررسی و تطبیق نظرات فقها, تحقیق و پژوهش در این زمینه ضروری می نماید. تحقیق حاضر با هدف فایل word بررسی احکام آبها و تطهیر به آن از منظر مذاهب پنج گانه اسلامی به روش کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و بهصورت توصیفی تحلیلی تبیین و انجام شده است. علمای اسلامی, به جز حنفیه به اتفاق معتقدند که آب مضاف طاهر است, ولی رفع حدث و ازاله خبث نمی کند, ولی حنفیه آب مضاف رامانند آب مطلق مطهر می دانند, برخی از فقهای امامیه نیز مانند علمای عامه ازاله خبث با آب مضاف را مجاز می شمرند. دیدگاه مذاهب اسلامی )جز مالکیه( این است که آب مطلق اگر کثیر باشد, با ملاقات نجس, متنجس نمی شود, ولی اگر یکی از اوصاف سه گانه اش )بو,رنگ, مزه( بر اثر نجاست متغیر شد, محکوم به نجاست است. از دیدگاه مذاهب اسلامی )جز مالکیه( ؛ آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس, متنجس می شود, اگرچه یکی از اوصاف سه گانه اش متغیر نشده باشد.

لینک کمکی