فایل word بررسی رابطه بین روش های تامین مالی و موفقیت مالی شرکت های شهرک صنعتی مطالعه موردی استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه بین روش های تامین مالی و موفقیت مالی شرکت های شهرک صنعتی مطالعه موردی استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی رابطه روش های تامین مالی در موفقیت مالی شرکت های شهرک صنعتی )مطالعه موردی استان کرمانشاه(پرداخته می شود. پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد روش تحقیق توصیفی پیمایشی است که, جامعه آماری تحقیق شرکت های هستند که از سه طریق افزایش سرمایه, اخذ وام و تسهیلات بانکی و سود انباشته تامین مالی کرده اند. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گشته و روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازspss21 با استفاده از آزمون اسپیرمن وفریدمن می باشد که نتایج تحقیق فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی را تایید می کند. اما در بین سه عامل مورد سنجش, روش تامین سرمایه از طریق اخذ وام و تسهیلات بانکی بیشترین نمره را کسب کرده یعنی از نظر مدیران شرکت ها بهترین روش در تامین مالی شرکت ها می باشد و عوامل افزایش سرمایه از طریق افزایش سرمایه و سود انباشته بترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند

لینک کمکی