فایل word بررسی و تطبیق اسباب نزول وارده در شان امامان معصوم در دو تفسیرطبری وابوالفتوح رازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی و تطبیق اسباب نزول وارده در شان امامان معصوم در دو تفسیرطبری وابوالفتوح رازی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش پیش رو با عنوان بررسی و تطبیق اسباب نزول وارده در شان امامان معصوم در دو تفسیر طبری و ابوالفتوح رازی از مطلوبترین نوع پژوهش به لحاظ مقایسه و تطبیق درحیطه موضوع پژوهی میباشد که تلاش اکثر قرآن پژوهان حال حاضر معطوف به مقارنه, تطبیق و مقایسه بین آثارتالیفی قدما درحوزه اسلامی و قرآن است. در این پژوهش سعی شده به اختصار در مورد این دو شخصیت تفسیری که یکی مذهب سنی و دیگری شیعه را برگزیده, مطالبی ارایه شود. تمایز روش طبری در اهتمام به طرق روایی یا سلسله سند به نقل از صحابه و تابعین بخصوص عبداالله بن عباس و نیز روایات سبب نزول متعدد آیات نسبت به ابوالفتوح مشهود است .تفاوت در روش تفسیری وگرایش مذهبی دو مفسر موجب شد که به روش تحلیل و نقد روایات سبب نزول در دو اثر تفسیری اختصاص یابد نتیجهای که از مطالعه کتابهای دو مفسر گرفته شد, افتراق اصلی دو مفسر در گرایش به مذهب شیعه و سنی و تحت الشعاع قرار دادن آثار خود بر موضوع مذهب, نگارنده را برآن داشت تا پژوهش حاضر را با عنوان بررسی و تطبیق اسباب نزول وارده در شان امامان معصوم در دو تفسیر طبری و ابوالفتوح رازی آیاتی را مورد بررسی قرار دهد که به جایگاه و فضایل امام اول شیعیان و فرزندان مطهرشدر قرآن اشاره دارد, لذا ابن جریر بنا به پایبندی به مذهب خود توجه کمتری به آیات شریفه مثل آیه 55 سوره مایده داشته و در مقابل شیخ ابوالفتوح رازی مفسر مشهور شیعه در قرن ششم هم به آیات کلیدی مثل آیه تطهیر و ولایت وغیره اشاره دارد و هم از جایگاه حقه ولایت امامان مذهب خویش دفاع می کند.

لینک کمکی