فایل word بررسی وضعیت حقوقی پناهندگان افغانی در آیین دادرسی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی وضعیت حقوقی پناهندگان افغانی در آیین دادرسی ایران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پدیده مهاجرت قدمتی به عمر تاریخ بشر دارد. پدید های که در ادوار گذشته, گاه اساس درگیر یها و منازعات گسترده میان کشورها و دولتها, برای تصاحب هرچه بیشتر مهاجران بوده است. با این حال رشد جمعیت, محدودیت منابع غذایی و گسترش افکار مبتنی بر ناسیونالیسم, سبب تغییر نگاه دولتها به مقوله مهاجرت شده است. تا پیش از این تغییر عمده, دولتها مهاجرت را پدید های در جهت گسترش منابع انسانی و به تبع آن درآمد بیشتر می دانستند. قدرت ناشی از فزونی جمعیت, به ویژه در بخش نظامی, این نگاه مثبت را تقویت می کرد. وضعیت حقوقی فعلی پناهندگان افغانی در ایران از حیث محدودیتهای امنیتی , اقتصادی ,تحصیلی و اقامت در سالهای اخیر چگونه می باشد و فرضیه اصلی پژوهش که بیان می نماید: وضعیت حقوقی فعلی پناهندگان افغانی در ایران از حیث محدودیتهای اقتصادی, امنیتی ,تحصیلی و اقامت در سالهای اخیر مطلوب می باشد. همچنین نتایج فرضیات فرعی نشان می دهد که براساس مفاد قانونی ماده 180 وضعیت حقوقی فعلی پناهندگان افغانی در ایران از حیث محدودیتهای اقتصادی برای ایشان و خانواده های آنان در سالهای اخیر مطلوب می باشد نتایج نیز نشان می دهد که مهمترین اثر حقوقی قبول پناهندگی اجازه اقامت او است که محدودیتی برای اتباع افغان براساس قوانین جدید نمی باشد.

لینک کمکی