فایل word تاثیر فضای مجازی بر مطالعه و پژوهش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر فضای مجازی بر مطالعه و پژوهش :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

اینترنت در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه جوامع , بویژه قشر جوان است .جاذبه ی اینترنت باعث شده بسیاری از جوانان به جای تعامل با همسالان و والدین خود ,رایانه را برگزینند . از طرفی اینترنت رویکرد مطالعه و پژوهش را نیز تحت الشعاع قرار داده است . با در نظرگرفتن چهارچوب نظریات ارایه شده هدف این مقاله بررسی فضایی است ,که اینترنت در اختیار محققان قرار می دهد تا اندیشه ای در اثر مطالعه به پژوهش ختم شود . به این منظور در این مقاله تاثیر فضای مجازی بر مطالعه و تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . نتیجهی تحقیقحاکی از آن است که فضای مجازی عمدتا به عنوان محیطی برای تبادل اطلاعات بکار میرود و برای پژوهش خیز کردن فضای مجازی , استفاده ی بیشتر ازکتاب های دیجیتال در این فضا پیشنهاد میگردد.

لینک کمکی