فایل word تاثیر فلسفه سیاسی اسلام در انقلاب اسلامی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر فلسفه سیاسی اسلام در انقلاب اسلامی ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اسلام می توان از جهات گوناگون سیاسی ترین دین بزرگ جهان دانست.اساسا فلسفه سیاسی به بنیادهای فکری و با شیوه ای انتزاعی به مباحثی همچون مبانی و ابزارهای حکومت در اقتدار, عدالت, ارتباط فرد و دولت می پردازد مبانی اقتدار قدرت سیاسی و الزام و اطاعت مردم به تبعیت از آن, از پرسش های اساسی مطرح در فلسفه سیاسی است. اسلام سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین جریان هایسیاسی, تاثیرات مهمی بر سراسر جهان داشته است.پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران مسایل مهمی را فراروی تصمیم گیرندگان قرار داده است .غالبا در چارچوب استقرار حکومت, دولت و نظام سیاسی اسلام شکل گرفته است. انقلاب اسلامی یکتفسیر الهی و اسلامی به معنی تحول اخلاقی, فرهنگی و اعتقادی است که جامعه با ارزشهای مادی برآمده از فرهنگ استبدادی مسلط بر جامعه را یکسره کناری نهاده و ارزشهای متکی بر فرهنگ توحیدی را با همه لوازمش برمی گزیند. انقلاب اسلامی ایران یک ضرورتطبیعی و تاریخی براساس سنت های الهی بود که به عنوان نماد حق در دوران معاصر جلوه گر شد. مومنان خالص با بهره گیری از سنت نصرت الهی, در عصر غربت دین و غرق دنیا در مادی گری, به یاری دین خدا برخاستند و تشعشات نور حق را بر جهانیان تاباندند. دراین پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی ارکان اسلامی حکومت سیاسی ایران مورد بح قرار خواهد گرفت تا در واق اهمیت انقلاب اسلامی ایران در ادبیات سیاسی دنیا مطرح شود و نظام بر آمده از آن الگویی الهام بخش برای کل دنیا قرار بگیرد.

لینک کمکی