فایل word تاثیر فناوری اطلاعات بر اخلاق مورد کاوی اینترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر فناوری اطلاعات بر اخلاق مورد کاوی اینترنت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات , فواید و آثار فراوانی در تسهیل, تعمیق و سرعت بخشی به تحقیقات علمی دارد . اینترنت علیرغم چهره فناوری محور خود, می تواند پدید آورنده فضایی باشد که اخلاق و روابط اجتماعی افراد در آن تقویت شود . معمولا از چنین اخلاقی با عنوان اخلاق سازنده یاد میشود . استفاده از اینترنت , اخلاق خاص خود را به شیوه ای خودکار در کاربرانش به وجود میآورد ؛ لذا اخلاق اینترنتی از اخلاق سازنده جدا نیست . با پیشرفت سریع فناوری , وابستگی افراد به استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی مسایل و مشکلات در حوزه اخلاق فناوری اطلاعات رخ داده است که این مسایل ناهنجاریهایی را در فضای اطلاعات بوجود آورده است . یکی از مواردی را که میتوان در جرم انگاری جرایم رایانه ای مورد نظر قرار داد ؛ نقض اصول وقواعد اخلاقی است . در این راستا اخلاق فناوری اطلاعات موضوع میان رشتهای است که بحث درباره آن به آشنایی و تخصص در دو حوزه اخلاق وفناوری اطلاعات نیازمند است .آمار جرایمی چون هک , نفوذ غیر مجاز , ویروسها , جعل ودستکاری اطلاعات , مزاحمتهای رایانه ای وموارد مشابه نشان دهنده اهمیت بررسی اخلاق در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات است .در نوشتار حاضر ضمن ارایه مفهوم اخلاق رایانهای به تاثیرات مثبت اینترنت بر اخلاق کاربران پرداخته شده است .این دیدگاه از قابلیت هایی استوار است که به صورت بالقوه در اینترنت وجود دارد و میتواند موجب تسهیل ارتباطات جهانی میان انسانها شود .

لینک کمکی