فایل word روابط خارجی ایران وعربستان درسالهای 1384تا1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روابط خارجی ایران وعربستان درسالهای 1384تا1392 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

ایران وعربستان دو کشور مهم در خاور میانه محسوب می شوند هرچند اختلافات مذهبی میان دو کشور وجود دارد اما اشتراکات فرا مذهبی )دینی ( نیز وجود دارد که این روند روابط خارجه این دو کشور را در دوران ریاست جمهوری اقای محمود احمدی نژاد بنا نهاده است سوالیکه در تحیق حاضر مطرح است این است که اساسا چه مسایلی در استحکام وگسست روابط بین دو کشور در سالهای 84 تا 94 دخیل بوده که می توان گفت تحولات منطقه ای ازجمله ی بحران بحرین وسوریه بوده ونقطه ی اختلاف فی مابین این است که عربستان بر ادامهحکومت حاکم بحرین تاکید دارد وایران با در نظر گرفتن اعتراضات اخیر مردمی بر سقوط حکومت و ایجاد حکومتی برخواسته از آرای عمومی تاکید دارد همین طور در سوریه ایران از حکومت بشار اسد دفاع می کند وعربستان از مخالفین آن , مطالعات نشان می دهد هرچه ازدوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گذشته روابط دو کشور رو به سردی گرایش پیدا کرده وتنش بین ایران وعربستان شدت گرفته است .اساسا تعلقات طرفین نسبت به حوزه های نفوذشان و ورود هر یک به حوزه تحت نفوذ دیگری علل اصلی این تنش ها بوده است کهمنجر به تخاصم وحتی تهدید بین دولتمردان دو کشور در سالهای اخیر گردید بنابر این می توان گفت عربستان خود رامدافع تسنن در منطقه میداند و ایران خود را مدافع تشیع در منطقه می خواند قدرمسلم آنست که مسایل ژیوپلتیکی منطقه یا تاثیر گذار بر روابط ایران وعربستان می باشد یا تاثیر پذیر از این روابط می باشد .

لینک کمکی