فایل word روند اصلاحات سیاسی در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روند اصلاحات سیاسی در ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی فایل word روند اصلاحات سیاسی در ایران از دوران مشروطه می باشد. اوضاع سیاسی در هر جامعه متناسب با اوضاع اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی اصلاح و تغییر و تحول می یابد. که در ایران نیز تاکنون شاهد اصلاحات سیاسی در چند دوره بوده ایم. تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای )اسنادی( انجام گرفته شد که اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع معتر گردآوری شده و سپس تجزیه و تحلیل شدند. اصلاحات سیاسی در ایران طی 3 دوره مورد بررسی قرار گرفت که در دوران مشروطه اول و دوم الگوی و ساختار سیاسی جامعه متناسب با الگوی جامعه غربی طراحی گردید اما پس از انقلاب اسلامی با اصلاح ساختار سیاسی غربی و ترکیب آن با الگوی الهی و اسلامی ساختار سیاسی متناسب با فرهنگ جامعه شکل گرفت.

لینک کمکی