فایل word رویکرد حقوق کیفری ایران به جرایم اقتصادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رویکرد حقوق کیفری ایران به جرایم اقتصادی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از آسی بهای مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد, پدیده ی فساد و جرم اقتصادی است. معمولا,جرمهایی را که برای دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. پدیده ی فساد و جرم اقتصادی به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد کهیا اصلا جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری, جرم انگاری شده است. مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشواراست .این پژوهش که در خصوص فایل word رویکرد حقوق کیفری ایران به جرایم اقتصادی می باشد, به روش تحلیل محتوا و استقرا صورت گرفته است که از یکسو به تعریف و مصادیق جرایم اقتصادی و از سوی دیگر, به ویژگی ها , منابع حقوق کیفری و چگونگی تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران می پردازد

لینک کمکی