فایل word رویکردی از مدیریت دانش در راستای افزایش امنیت اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رویکردی از مدیریت دانش در راستای افزایش امنیت اجتماعی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به ذخیره دانش و به دنبال آن مدیریت دانش نیاز دارد. مدیریت دانش در پلیس نیز راهبردی برای تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور تلقی می شود که به عنوان یکی از مهم ترین مراحل در عرصه راهبردهای نیروی انتظامی به شمار می رودهدف اصلی این پژوهش استفاده از مدیریت دانش در راستای افزایش امنیت اجتماعی می باشد و مسیله اصلی در پژوهش حاضر جایگاه ویژه مدیریت دانش در امنیت اجتماعی است. تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی و از منظر هدف پژوهش؛ توصیفی می باشد.که جهت گردآوری و تحلیل داده ها ضمن استفاده از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است

لینک کمکی