فایل word ریخت شناسی قصه های باب پنجم و ششم مرزبان نامه بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ریخت شناسی قصه های باب پنجم و ششم مرزبان نامه بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحلیل وبررسی قصه ها و داستانها همیشه از مهمترین دغدغه های صاحب نظران عرصه ی نقد و روایت شناسی بوده است که تا کنون نیز ادامه دارد,بدین خاطر صاحبان اندیشه همیشه همت بر آن داشته اند تا به روش یا الگویی دست پیدا کند که بتوانند از آن طریق بصورت جدی به تحلیل,شناخت و تبیین و طبقه بندی اثار روایی ملل,بپردازند؛ تحلیل ریخت شناسی قصه و داستان یکی از رویکردها یی است که در دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ با توجه به این شیوه که سعی در شناخت و تبیین سازه های سازندهی روایت در قصه و داستان را دارد ,پژو هش حاضر سعی بر آن دارد تا قصه های چهار باب نخستین مرزبان نامه را مورد مداقه و بررسی ریخت شناسی قرار دهد و از این طریق به زوایایی از این متن و رویکرد ی جدید به فرم و ساختار این قصه ها که تا کنون مشکوف نگردیده اند,دست یازد.

لینک کمکی