فایل word زن و جنگ نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زن و جنگ نرم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در عصر حاضر تسلط بیشتر از طریق جنگ نرم و پارادایم فرهنگی صورت می گیرد. هدف نهایی در جنگ نرم مانند جنگ سخت, مهار و فروپاشی یک نظام سیاسی و اجتماعی است, و در واقع, تفاوت عمده ی این دو نوع جنگ در روش ها و ابزارآلات جنگی مورد استفاده است . در جنگ نرم تلاش می شود با تاثیرگذاری بر باورها و ارزش های یک ملت,اندیشه و الگوی اداره کشور که به مثابه ی هویت دهنده ی نظام سیاسی است, به چالش کشیده شود. بنابراین, جنگ نرم به دنبال از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه است. لذا به نظر می رسد, بهترین مدخل ورودی برای آغاز این جنگ,خانواده باشد؛ زیرا خانواده کوچکترین و مهم ترین واحد سازنده اجتماع است و علاوه بر این, خانواده محل اصلی انتقال هنجارهای رفتاری است. از طرفی, محور اصلی و پاشنه آشیل نظام خانواده, زن است . به جرات می توان گفت که, زن درابعاد مختلف زندگی خانوادگی, نقش محوری و بنیادینی را برای کل اعضای خانواده یا همان سلول سازنده جامعه بازی می کند؛ به طوریکه می توان در جنگ نرم از وی؛ به عنوان پاشنه آشیلی برای از پای در آوردن کل نظام اجتماعی و سیاسی به طور کامل بهره برد. بنابر مطالب گفته شده به نظر می رسد که زن مسلمان ایرانی در معرض جنگ نرم تمامعیاری قرار دارد که در این صورت می بایست آگاهی و ابزار های لازم را برای این رویارویی و مبارزه در اختیار داشته باشد. نوشتار پیش رو, اولا به اثبات وجود چنین جنگ نرمی از سوی دشمنان علیه زن مسلمان ایرانی می پردازد و ثانیا پس از بیان اهداف غرب از به راه انداختن چنیین جنگی, به عنوان ابزار و آلات جنگی موجود در این هجمه عظیم اشاره می کند و در پایان مسولیت زن مسلمان را به عنوان مهره اصلی این مبارزه بیان می کند.

لینک کمکی