فایل word زوایا و آثار حقوقی و جرم شناختی ازدواج سفید و بررسی راهکارهای مداخله و مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زوایا و آثار حقوقی و جرم شناختی ازدواج سفید و بررسی راهکارهای مداخله و مقابله با آن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از پدیده های اجتماعی ای که با ظهورش در ایران, امنیت فرهنگی کشور را دچار مخاطره کرده است, ازدواج سفید یا همباشی است. این سبک زندگی که غالبا در شهر تهران رو به افزایش است, هم خانگی دختر و پسری است که بدون عقد نکاح شرعی و قانونی به زندگیمشترک در کنار هم می پردازند. این پدیده آثار حقوقی و اجتماعی خطرناکی را برای طرفین رابطه, خانواده هاشان و اجتماع به بار می آورد.با توجه به این که رفتار اینان طبق قوانین موجود, جرم به شمار می آید, پیگیری تبعات حقوقی آن از طریق مجراهای قانونی برای دو طرفمیسر نیست؛ و این خود مسبب ایجاد مشکلات گزافی در این حیطه است. با تحلیلی جرم شناسانه و تفسیری کیفرمدارانه, دلایل و اهمیت عدم مداخله ی جزایی و توسل به ابزارهای کیفری در زمینه ی جرایم اخلاق جنسی برای مان آشکار می گردد. نظر به این که ازدواج سفید,پدیده ای فرهنگی است که حاصل برداشت های جوانان از الگوهای نازیبای غربی است, لزوم پیشگیری از آن از طریق بسترهای فرهنگی,راهکاری مناسب به نظر می آید. با تکیه بر بند 5 از اصل 156 قانون اساسی در خصوص پیش گیری از جرایم, ضرورت حمایت ها و اقدامات فرهنگی در این حیطه بر ما مبرهن می گردد.

لینک کمکی