فایل word سرمایه اجتماعی و پلیس جامعه محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سرمایه اجتماعی و پلیس جامعه محور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

ارتقا سرمایه اجتماعی در حوزه عملکرد امنیت پلیس جامعه محور, از طریق راهبردها و توانمندی های مستمر و پایدار در تمام ابعاد می تواند بسترمناسبی برای نظارت, اعتماد, جامعه پذیری, جلوگیری از نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشد. الگوی جامعه محور بودنامنیت اجتماعی پلیس از جمله الگوهایی است که ضمن بازگشت به جامعه از توانایی سرمایه اجتماعی نهفته شهروندان, برای تقویت و برقراری نظم استفاده می گردد.در واقع عملکرد پایدار امنیت پلیس جامعه محور, برای افزایش سرمایه اجتماعی و امنیت در بین شهروندان از طریق مشارکت درفعالیت های سیاسی و اجتماعی شهروندان در جهت افزایش نرخ پاک سازی جرم در محلات و جامعه, برخورد با سو استفاده کنندگان از قدرت و اعمال زور در سازمان پلیس,رسیدگی سریع و موثر بر تعداد شکایت شهروندان, و... شکل می گیرد. در واقع گسترش عملکرد پلیس جامعه محوربا تاکید بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی, گسترش انجمن های داوطلبانه, تعاملات متقابل اجتماعی و مستمر با شهروندان نقش بارزی در افزایش سرمایه اجتماعی وبالابردن امنیت اجتماعی پایدار زندگی شهروندان در برقرری و استمرار نظم خواهد داشت. عملکرد افزایش امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور بایدمتناسب با فرایند جامعه پذیری مسلط در جامعه, در جهت آموزش و نهادینه کردن ارزش ها, هنجارها, عرف,سنت ها, و پیامدهای مثبت جمعی باشد, این فرایند به مثابه نوعی تاثیر عملی سرمایه اجتماعی برعملکرد امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور بر مبنای برقراری کنترل نظم و اعتماداجتماعی همه جانبه و پایدار در جامعه مدنی می باشد؛ بدین ترتیب در تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان پلیس جامعه محور باید نقطه عزیمت را سطح تحلیل فعالیت ها, نگرش ها و عملکردهای شهروندان قرار دهیم,که این نقاط در جهت تقویت امنیت کلی, پایدار و نظم ملی موثر می باشد. در این راستا یکسری از راهبردها و راهکارها را پیشنهاد داده ایم.

لینک کمکی