فایل word سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

مشارکت اگر چه به معنای عام آن از دیر با زنگی انسان پیوند داشته اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشارکت در برخی از کشور های صنعتی جهان (به ویژه آنها که در جنگ شکست خورده بودند در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد تا مردم را مالکیت شریک سازد و پایه های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد. با گسترش معنای مشارکت و راه یافتن آن ب ه تمام عرصه های زندگی, امروز سخن از شرایطی است که همه مردم در تعیین سرنوشت دخالت آگاهانه و واقعی پیدا کنند. در گذشته اثر بخشی فناوری برنامه ریزی و مدیریت و کفایت منابع, اجرای اصلی پروژه های توسعه بودند. در حالیکه امروزه, مشارکت یک جز اصلی در برنامه ها و پروژه های توسعه است. فرایند مشارکت خود در مفاهیمی چون اتحاد, همکاری, خود یاری, دگر یاری و همیاری و تشکل سازی نهفته است و شالوده شکل گیری و توسعهسرمایه اجتماعی و انسانی در کنار سرمایه های طبیعی و اقتصادی است.

لینک کمکی