فایل word مقررات داوری الکترونیک در حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقررات داوری الکترونیک در حقوق ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با طویل شدن روز به روز صف ها در محاکم قضایی جوامع خود به خود به داوری روی آوردند و لذا دولت ها برای سازگارتر شدن با دنیای امروز به شیوه های نوین داوری را انتخاب کرده اند تا بتوانند نیازهای جوامع را بهتر و سریعتر حل و فصل نمایند و همچنین با توجه به اینکه کنوانسون ها و مقررات بین المللی رو به چنین داوری های نوینی از جمله داوری الکترونیک آورده اند به تبع آن نیزکشورها قوانین خود را سازگار نموده اند و قوانین مرتبط با داوری الکترونیک در قوانین ومقررات کشورها پدید آمده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با توجه به اینکه کنوانسیون نیویورک نیز پیوسته است قوانین خود را با روش هایبین المللی سازگار نموده است که از قانون داوری تجاری بین المللی می توان در این رابطه نام برد این قانون منطبق با قانون نمونه داوری آنسیترال تصویب گردیده است که با استناد به آن می توان در معاهدات تجاری که جنبه بین المللی دارد از داوری به شیوه الکترونیک استفاد نمود.

لینک کمکی