فایل word منطق تحلیل واقع گرایی و نو واقع گرایی در امنیت پژوهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word منطق تحلیل واقع گرایی و نو واقع گرایی در امنیت پژوهی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دو مکتب مسلط در حوزه روابط بین الملل در نیمه دوم قرن بیستم, واقع گرایی و نو واقع گرایی بوده اند که مبنای تجزیه و تحلیل در مطالعات امنیتی نیز می باشند. در نگاه ریالیستی, نظریه پرداز, جهان را توصیف می کند. در این نگرش, امور واقع به رغم رضایت یا انتظار ماوجود دارند و ما نمی توانیم با نظریه خود, به آن مناسبات جای گیر شده و طبیعی, خللی وارد کنیم. اما دیدگاه نیوریالیست ها ابتدا با نقدی بر ریالیست ها آغاز می شود, که دولت ها همه روابط موجود در جهان را پوشش نمی دهند؛ و دیگر اینکه طبع بشر, آن گونه که ریالیست هامی گویند, شرارت بار و ستیزه جو نیست. که در ادامه بصورت مفصل درباره منطق حاکم بر آنها و نیز تاثیر بر امنیت می پردازیم

لینک کمکی