فایل word میانجیگری کیفری جامعه محور و نقش آن در کیفر زدایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word میانجیگری کیفری جامعه محور و نقش آن در کیفر زدایی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

کیفرزدایی, زدودن کیفرازاعمال مجرمانه یاکاهش اثرات آن است ومی تواند به شکل های مختلفی صورت گیرد .مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه ی شکل های تخفیف در نظام کیفری است و هرگونه تخفیف یا تبدیل مجازات می تواند نمونه ای از کیفر زدایی محسوب شود.در مقابل میانجیگریکیفری به عنوان یکی از جلوه های رویکرد عدالت ترمیمی در راستای تحقق اهداف کلی عدالت ترمیمی , برآنست که برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که غالبا ابزارهای تنبیهی بکار می گیرد , با استفاده از ابزار زبان و گفتگو به بازسازی رابطه ی از دست رفته بین بزه دیده و بزهکار زمینه یاحیای ترمیم روابط را فراهم نماید. بنابراین ضرورت های توجیهی میانجیگری کیفری به عنوان اندیشه کیفرزدایی را از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجیگری کیفری و قبول نوعی کدخدامنشی در حل و فصل منازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه , اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یکسیاست عدالت کیفری , مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد. با توجه به تعبیر ذکر شده می توان گفت که میانجیگری بسی فراتر از تکنیک حل اختلاف و جایگزین مجازات , به عنوان یک ابزار جدید حل وفصل نزاع هاست که به عنوان یکی از مهم ترین راه حل های حل اختلاف با ایجاد ارتباط اجتماعی مجدد می توان به عنوان ابزاری موثر در حقوق کیفری و به تبع آن به عنوان راهی به سوی کیفرزدایی مطرح گردد .

لینک کمکی