فایل word نحوه پی جویی کشف جعل معنوی اسناد سجلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نحوه پی جویی کشف جعل معنوی اسناد سجلی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی آینده پژوهی, علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

اسناد سجلی عبارت از اسنادی است ک مطابق مقررات ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است و علاوه بر شناسنامه شامل دفاتر گوناگون ثبت احوال نیز است که احوال افراد در این دفاتر درج شده و در اداره ثبت احوال نگهداری می شود. مهمترین هدف این پژوهش, شناسایی کم و کیف جعل اسناد سجلی و در سیر دستیابی به این هدف, آسیب پذیری هایاسناد سجلی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول سجلی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل معنوی این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرایم دیگر معلوم می گردد.

لینک کمکی