فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي | open | 1700327

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي

فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه, الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم انساني با رويکرد مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی جامعه در دنیای دانایی محور کنونی است اگر در گذشته نیازی به برقراری رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمی شده ولی امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و تعاملی بین این دو نهاد, بیش از پیش اشکار شده است. لازمه برقراری ارتباط بین این دو بخش رسیدن به درک صحیح و سودمند از یکدیگر است در جامعه های پیشرفته ارتباط بین مهمترین ارایه دهندگان اصلی خدمات آموزشی یعنی دانشگاه و صنعت به صورت خود جوش و سازمانی باشد به نحوی که صنعت گر بدون دانشگاهی و دانشگاهی بدون صنعت گر امکان رشد و تعالی نخواهد داشت در این مقاله محقق سعی نموده تا با نظرسنجی از صنعت گران و اساتید و اعضای هییت علمی در دانشگاه و با انتخاب تصادفی تعداد 150 نمونه مشکلات و موانع ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانگشاه را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا با تحلیل آماری داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS ارتباط متغیرهای مستقل تحقیق را با متغیر وابسته تحقیق بررسی کند. یافته های این تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیات نشان داد هریک از شاخصه های موانع فرهنگی ساختاری, عملکردی, جغرافیایی و ماهیتی در بروز مشکلات و موانع بر سر ارتباط صنعت و دانشگاه موثر می باشند.

👇محصولات مشابه با فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي👇

فایل word بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و ابعاد آن با بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي: سازمان ميراث فرهنگي مازندران | WORD فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني با گرايش به تحول سازماني مديران و کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران | WORD فایل word بررسي رابطه ي بين سواد اطلاعاتي و چابکي سازمان با سازمان يادگيرنده مطالعه موردي دانشگاه پيام نور استان کردستان | WORD فایل word بررسي راهکارهاي توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در کشور مطالعه موردي بيمه پاسارگاد | WORD فایل word بررسي سطوح رفتار شهروندي سازماني | WORD فایل word بررسي علل قاچاق کالا و راه کارهاي مبارزه با آن و قوانين مربوطه | WORD فایل word بررسي عوامل شادي سازماني و استرس شغلي و تاثير آنها بر کارکنان سازمان | WORD فایل word بررسي عوامل مختلف بازاريابي در افزايش فروش بيمه عمر شرکت هاي بيمه شهر بابل | WORD فایل word بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان از خدمات الکترونيکيشهرداري هاي استان مازندران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل word بررسي موانع توسعه صادرات با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي : صادرات فرش دستباف | WORD فایل word پاورپوینت بررسی و تحلیل برج رودخانه پرل در چین | WORD فایل word پاورپوینت بررسی سمینار درس كنترل مدرن | WORD فایل word تحقیق درمورد سازه‌های پوسته‌ای و چادری | WORD فایل word رفتار شهروندي سازماني (ابعاد، مدل ها، رويکردها و کارکردها) | WORD فایل word پاورپوینت روش تدریس واحدها | WORD فایل word پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی | WORD فایل word پاورپوینت بررسی شبکه های وایرلس | WORD فایل word پاورپوینت بررسی تالاموس | WORD فایل word اثر لرزه های متوالی بر سازه های بتنی | WORD فایل word پاورپوینت الگو برداری از بهترین عملکردها (درس حسابداری مدیریت ) | WORD فایل word پاورپوینت (اسلاید) اصول مدیریت ریسک و بیمه | WORD فایل word پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر | WORD فایل word تجهیزات پستهای فشار قوی | WORD فایل word شناسایی عوامل موثر در پیاده‌سازی بهینه‌ی بودجه‌ریزی عملیاتی در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتيدانلود فایل word بررسي رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، الگوي موفق در اقتصاد مقاومتي فایلwordبررسيرابطهمتقابلصنعتودانشگاه،الگويموفقدراقتصادمقاومتي