فایل word تبیین جایگاه عدالت سازمانی و رفتار های شهروندی در رضایت شغلی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبیین جایگاه عدالت سازمانی و رفتار های شهروندی در رضایت شغلی کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

موضوع عدالت از دیرشمار جز مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است عدالت مفهوم وسیعی است و در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و در زندگی بشر از حیات فردی گرفته تا نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی بویژه دولت و سیستم اداری آن مدنظر قرار می گیرد عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد, در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم می آورد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی و رضایت شغلی کارکنان ادانشگاه پیام نور استان مازندران طراحی شده است نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی