فایل word تحلیل مقایسه ضریب کارآفرینی EQ دانشجویان دختر و پسر رشته مدیریت دانشگاه پیام نور باتاکید بر اشتغال و جایگاه اجتماعی زنان نمونه موردی دانشگاه پیام نور واحد سرخس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحلیل مقایسه ضریب کارآفرینی EQ دانشجویان دختر و پسر رشته مدیریت دانشگاه پیام نور باتاکید بر اشتغال و جایگاه اجتماعی زنان نمونه موردی دانشگاه پیام نور واحد سرخس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله مقایسه ضریب کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر رشته مدیریت دانشگاه پیام نور واحد سرخس باتاکید بر اشتغال و جایگاه اجتماعی است افزایش قابل ملاحظه تعداد دانشجویان خصوصا دختران واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران است با وجود این, تجربه اجتماعی حاکی از آنست که تعداد کمی از فارغ التحصیلان کارآفرین هستند. برای ظهور فعالیت های کارآفرینانه وجود زمینه ها و شرایط اجتماعی وفکری اگرچه لازم است اما توان بالقوه افراد نیز می تواند بسیار موثر باشد. نمونه آماری در مقاله حاضر , متشکل از 84 دانشجوی دختر و پسر بوده است. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ضریب کارافرینی EQ برآورد شد و نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ضریب کارآفرینی و عواملی همچون جنسیت, میزان علاقمندی به رشته تحصیلی و اشتغال در شهر محل تولد رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی