فایل word تسهیل موانع وارداتی ونقش آن در کاهش قاچاق کالابه عنوان یکی از محور های اساسی اقتصاد مقاومتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تسهیل موانع وارداتی ونقش آن در کاهش قاچاق کالابه عنوان یکی از محور های اساسی اقتصاد مقاومتی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بعد از اعمال تحریم های یک جانبه و غیر قانونی نظام سلطه , مقام معظم رهبری به ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی مستقل برای توسعه کشور تاکید کردند و اقتصاد مقاومتی را تنها تبدیل کننده تحریم به فرصت را به عنوان یک مکانیزم در تغییر مسیر اقتصادی کشور مطرح کردند . قاچاق, پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی, برنامه ها و سیاستهای کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه گر در ادامه ی حربه های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی, اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی, اتکا مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری, این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطیه, گفتمان اقتصاد مقاومتی را مطرح نموده اند که تحقق آن, مستلزم برنامه ریزی در رفع نقیصه های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آنها می باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد, با ایجاد و تشدید رویه های اقتصادی مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو, مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعفاقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق, از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت, بیان خصیصه ها و مولفه های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد, روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

لینک کمکی