فایل word تعیین کنندگان بنادر لجستیک جهانی: مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان, کره و ژاپن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعیین کنندگان بنادر لجستیک جهانی: مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان, کره و ژاپن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

این مقاله معیارهای ارزیابی بندر لجستیک جهانی و قابلیت رقابت پذیری سه بندر بین المللی عمده در آسیای شمالی شرقی را به نام های بنادر بوسان, توکیو و کایوسیونگ را از دیدگاه لجستیک و با استفده از رهیابت تصمیم گیری چند معیاره مرکب یکپارچه و تحلیل سلسله مراتبی AHP و تحلیل رابطه ای خاکستری GRA را مورد پژوهش قرار می دهد در مجموع 20 معیار ارزیابی تحت پنج بعد فضای اقتصادی سیاسی, فاضی عملیاتی فضای هزینه, محیط تسهیلات زیرساختی و فضای انگیزاننده های امتیازی بدست آمده است نتایج AHP نشان میدهد که از دیدگاه تمام پاسخ دهندگان, پنج معیار مهم ارزیابی هزینه حمل و نقل و توزیع, راحتی امور گمرکی و رویه های ترخیص کالا, هزینه های لنگر اندازی و بارکشی, هزینه زمین و سیستم صحیح و دقیق سرمایه گذاری و مقیاس های مشوق می باشد. براساس نتایج GRA, بوسان بالاترین سطح رضایت مندی را به عنوان یک بندر لجستیک جهانی دارا می باشد و پس از آن بندر توکیو و بندر کایوسیونگ قرار دارند.

لینک کمکی