فایل word جنبه های اقتصادی در شرایط رشد و وابستگی های جهانی و منطقه ایی مدیریت بحران تجارت در شرکت های بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جنبه های اقتصادی در شرایط رشد و وابستگی های جهانی و منطقه ایی مدیریت بحران تجارت در شرکت های بین المللی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

کیفیت و رضایت کارمندان برای افزایش قابلیت تولید, انگیزه و پاداش آنها, کاربرد تکنیک های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد, حذف خطاها و اشتباهات در زمان, تمرکز روی کار تیمی, سود بردن از تجربه ی سازمان های موفق, طرح ریزی های استراتژیک و اهداف این چنینی در مفهوم مدیریت کیفیت کل TQM برجسته می شود. با این تحقیق ارتباط مولفه های TQM با عملکرد سازمان بطور کلی بررسی شد تا تاثیرات مدیران, کارمند, مشتری ها فرایندها را روی عملکرد تجاری TQM درک کنیم ارتباط TQM با عملکرد تجاری بوسیله ی داده هایی بر مبنای اجرای پرسشنامه , تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون که برای ارایه ی ویژگی های عملکرد سازمان ها در زمینه ی معیارهای TQM انجام شد تحصیلات رهبری, ارتقای دایمی و مداوم, مشتری داخلی و مشتری خارجی مشاهده شد که معیارهای مربوط به رهبری و تحصیلات, ارتباطی قوی با عملکرد دارند بر این اساس سازمان ها باید تحصیلات و آموزش لازم در مورد کیفیت را به کارمندان خود بدهند و از پیشرفت ها تحت رهبری مدیریت برتر و عالی پشتیبانی نمایند.

لینک کمکی