فایل word حسابداری مدیریت بخش عمومی در اقتصادهای در حال ظهور,: مروری بر منابع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حسابداری مدیریت بخش عمومی در اقتصادهای در حال ظهور,: مروری بر منابع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

این مقاله پژوهش حسابداری مدیریت بخش عمومی PSMA در اقتصادهای در حال ظهور EES را بررسی می کند و گام های به جلوای را نشان میدهد رویکرد اقتصاد سیاسی برای حسابداری و توسعه مدیریت به منظور تجزیه و تحلیل یافته های مقالات بررسی شده به تصویب رسیده است بررسی ما دو دهه گذشته را پوشش می دهد و در 69 مقاله در حسابداری بین المللی و مجلات مدیریت عمومی منتشر شده است ما دریافتیم که مراحل مختلف توسعه منجر به انواع متمایزی عمل حسابداری مدیریت می شود, که اغلب تا حد انتظارات با توجه به سیاست های محلی و دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی عمر نمی کنند. اگرچه مقدار تحقیقات PSMA در EES در حال رشد است, نیازی برای تحقیقات آینده وجود دارد که این مسیله را مورد خطاب قرار م یدهند که چگونه شیوه های حسابداری مدیریت در بخش دولتی در EES توسط فعل و انفعال بین برنامه های مدیریت عمومی سازمان های کمک کننده بین المللی و زمینه های سیاسی, اقتصادی و فرهنگی EES تحت اثر قرار گرفته اند. به منظور جذب این زمینه های پیچیده ی اجتماعی – سیاسی و اجتماعی فرهنگی, مبانی نظری صلب مانند مطالعات موردی, علی الخصوص با تکیه بر تیوری های انتقادی و اجتماعی, و همچنین تحقیقات کیفی توصیف می شوند.

لینک کمکی