فایل word خلاقیت و نوآوری در مدیریت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خلاقیت و نوآوری در مدیریت :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

ما در این مقاله به تعریف واژه خلاقیت و نوآوری می پردازیم. خلاقیت به معنی به کارگیری توانایی ذهنی و ایجاد تفکر جدید است. نوآوری به خلاقیتی که تحقق یافته باشد گفته می شود سپس به تعریف شخصیت خلاق و ویژگی های افراد خلاق اشاره می کنیم. که خود شامل چندین مرحله می باشد از جمله: سلامتی روانی ابتکار , انعطاف پذیری ادارکی و... است. ویژگی های سازمان خلاق که عبارتند از فرهنگ, رقابت کامل, احترام به افراد, دسترسی به مدیران و .. تعریف نقش مدیر در ایجاد خلاقیت در کارکنان که از مهمترین مباحث است زیرا مدیر می تواند باعث ایجاد و پرورش خلاقیت در میان کارکنان خود شود. در واقع دارای نقش رهبری و هدایت افراد در ایجاد و به کارگیری خلاقیت است که از مهمترین عوامل پیشرفت سازمانی محسوب می شود. فنون خلاقیت و نوآوری که در برگیرنده تکنیک هایی برای آموزش و پرورش خلاقیت در میان عوامل سازمان است و باعث ایجاد نوآوری بیشتر و درست در جهت تحقق اهداف گروه می شود.

لینک کمکی