فایل word رابطه بین توسعه برند و وفاداری مشتریان محصولات صنایع چوب و کاغذ استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین توسعه برند و وفاداری مشتریان محصولات صنایع چوب و کاغذ استان مازندران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان است که با استفاده از مدل اگر به انجام رسید یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد, شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. نام تجاری قولی است که تولیدکننده به مصرف کننده می دهد و شرکت را ملزم می کند تتا در مورد تولیدات و سرویسی که ارایه می دهد صادق باشد به عبارتی در صورتی افزایش ارزش ویژه برند شرکت, میزان رضایت مشتریان آن نیز افزایش خواهد یافت مبانی نظری پژوهش بیانگر آن است که اولویت بندی ابعاد رضایت مشتری به ترتیب شامل, معیارهای حمایت از مشتری , اخلاق و روابط, کیفیت واقعی محصول, محیط و هزینه می باشد همچنین اولویت بندی ابعاد ارزش ویژه برند نیز, به ترتیب شامل, معیارهای آگاهی از برند, کیفیت ادارک شده وفاداری به برند و توسعه برند می باشد.

لینک کمکی