فایل word رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

کارافرینی: از دید دانشمندان علوم اجتماعی, فرایندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است. این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارافرین با منابع و فرصت ها را محدود یا تسهیل نماید. تاکنون تحقیقات صورت گرفته رد مورد کارآفرینی سازمانی, از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارافرینان بوده و توجه به شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است در عین حال , امروزه نگاه جدی به مقوله کارافرینی در سازمان های آموزشی وجود ندارد. این امر می تواند ناشی از دلایل مختلف از جمله نادیده گرفتن روابط و شبکه های اجتماعی باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی است نتایج حاکی از آن بوده که بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.

لینک کمکی