فایل word رابطه ی فرایندهای دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ی فرایندهای دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

فرایندهای دانش بنیان, برای تولید محصول و ارایه خدمات رضایت محور ارتباط تنگاتنگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند و ثمره ی چنین پیوندی که نشات گرفته از مولفه های ارزشمندی چون مشارکت کارکنان و انسجام زنجیره ی ارزش آفرین سازمانی است, ماموریت خطیر ایستادگی در برابر اهداف اقتصادی سلطه و کوشش در تغییر ساختارهای اقتصادی و بومی سازی آن براساس جهان بینی و اهداف تعیینی را برعهده دارد این مقاله با روش کتابخانه ای ضمن بهره مندی از تفکرات واقع نگر, راهبردی و خلاق محور با هدف اجتناب از گرفتار شدن در رکود اقتصادی بدلیل تحریم های یک جانبه و غیر انسانی, تنظیم گردیده و یافته های آن اثربخشی رویکرد اقتصاد مقاومتی در سطح سازمان را برکرسی اطمینان می نشاند.

لینک کمکی