فایل word راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانک کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانک کشاورزی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این مقاله با توجه به اهمیت اقتصاد مقاوتی و الزامات آن, بررسی و شناسایی نقش بانک کشاورزی بر اقتصاد مقاومتی بوده و تلاش شده است تا راهکارهایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود ساختار نظام پولی کشور ارایه نماید. نظام بانکی نقش بی بدیلی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی و گردش منابع مالی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در نظام اقتصادی, می تواند سهم عمده ای در تحقق و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی, حمایت مالی از توسعه زیربخش های کشاورزی و فناوری های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است نقش سیاستی بانک کشاورز را می توان فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه, تولید ارزش افزوده, اشتغال زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد. در این نوشتار با استفاده از ادبیات موضوع, راهکارهایی در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام بانک کشاورزی شناسایی شده است و این عوامل در سه گروه درون نهادی مربوط به خود بانک, میان نهادی مربوط به روابط شبکه بانکی و فرانهادی مربوط به خارج از شبکه بانکی دسته بندی شده اند.

لینک کمکی