فایل word رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری جهت شناسایی و بررسی اثرات متقابل ریسک های برون سپاری تحقیق و توسعه مورد مطالعه شرکت نفت و گاز پارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری جهت شناسایی و بررسی اثرات متقابل ریسک های برون سپاری تحقیق و توسعه مورد مطالعه شرکت نفت و گاز پارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه سازمان های برای استفاده از فرصت ها چاره ای ندارند جز اینکه با ایجاد ساختارهای منعطف از امکانات گسترده بیرون از سازمان خود بیشتر و سریعتر بهره مند شوند برون سپاری تحقیق و توسعه یکی از این امکانات گسترده است به دلیل مزایای بسیاری چون دستیابی به دانش خارجی و جذب آن, ارتقا عملکرد تحقیق و توسعه شرکت, کاهش مخاطره پروژه های هر روز دامنه وسیع تری را در دنیای کسب و کار به خود اختصاص می دهد اما همان طور که از مطالعات تجربی پیداست ریسک های مختلفی نظیر رفتارهای فرصت طلبانه, شکست در توسعه منابع استراتژیک, افزایش هزینه های پنهان و ریسک ساختاری سازمان اثر نامطلوبی بر عملکرد برون سپاری تحقیق و توسعه می گذارد. هدف از این مقاله در درجه اول شناسایی ریسک های موثر بر برون سپاری تحقیق و توسعه و سپس بررسی و درک اثرات متقابل بین ریسک های شناسایی شده می باشد بدین منظور ریسک های مختلفی با مطالعه گسترده ادبیات تحقیق و استفاده از نظر خبرگان مرتبط با موضوع شناسایی و تایید شد. درک روابط ساختارمند بین این ریسک ها با بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری ISM انجام پذیرفت. علاوه بر این تحلیل MICMAC با بررسی قدرت نفوذو وابستگی ریسک ها به مدیران شرکت گا زو نفت پارس کمک نمود تا ریسک ها را دسته بندی و درک نسبی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم آنها بر یکدیگر حاصل نمایند. نتایج نشان داد که ریسک فقدان اهداف مشترک, ریسک ارتباطات ضعیف و ریسک رفتارهای فرصت طلبانه پیمانکار به عنوان محرک های قوی دیگر ریسک ها عمل می کنند.

لینک کمکی