فایل word سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی تصمیم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله اینست که ضمن معرفی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و مزایای آن به ذکر ارتباط این سیستم با سیستم های اطلاعاتی دیگر و طبقه بندی انواع سیستم های اطلاعاتی می پردازد و در ادامه کاربرد DSS و قابلیت ها و مدل های مختلف آنرا تشریح می کند. روش تحقیق حاضر از نوع اسنادی می باشد و نتایج حاصله از این مقاله حاکی از آنست که حجم اطلاعات, تغییرات شدید محیطی, و لزوم ایجاد ارتباط با محیط پر نوسان جهانی چاره ای جز اکتساب اطلاعات دقیق و تحلیل مناسب آنها باقی نگذاشته است. سیستم های اطلاعاتی مدیریت و نوع تخصصی آنها یعنی DSS به صورت تعاملی به مدیران یاری می دهد که تصمیمات سنجیده تری اخذ کنند و استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم یک ضرورت است که باید برنامه ریزی شایسته ای برای آن صورت پذیرد.

لینک کمکی