فایل word فساد اداری _ مالی و چگونگی مبارزه با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فساد اداری _ مالی و چگونگی مبارزه با آن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

فساد اداری مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسیولان دولت را شامل می شود که اولا به منافع عمومی لطمه بزندو ثانیا هدف از انجام آن, رساندن فایده به عامل کارمند اقدام کننده یا به شخص دیگر باشد تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارایه نظریات مختلف صورت گرفته است ولی بسیاری از آن ها از ابعاد جامعه شناختی, روانشناختی, حقوقی, سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی های انجام شده در خصوص عوامل درون سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آن ها محدود است همان گونه که فساد اداری – مالی باعث زیر سوال رفتن عدالت, مسیولیت, و کاربرد ثروت و قدرت می شود. بررسی ریشه های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون می سازد که موجد محیطی است که در بستر ان عوامل انسانی جرات می یابند تا به راحتی با سو استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده, دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی, اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد و یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال می توان این نتیجه را گرفت که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تاثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمانی, انسان های سازمانی هستند بنابراین اگر انسان های سازمان سالم و پرورش یافته گردند, کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام می شود و بصورت یک فرایند مداوم در می آید.

لینک کمکی