فایل word تحقیق رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقیق رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی :

توضیحات:

تحقیق با عنوان رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی, در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 37 صفحه.


بخشی از متن:

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد, به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد, قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق, مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟


فایل word تحقیق رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

سوال اصلی

سوال فرعی

فرضیه

روش تحقیق

مفاهیم و تعاریف

علل انتخاب موضوع

فصل دوم

چهارچوب تئوریک

- قوم

ملت

تفاوت ملت و قوم

قومیت و دولتها

شکافهای اجتماعی و قومیت

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

1- زبان

2- مذهب

3- ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی

4- نارضایتی اقتصادی و سیاسی

ناسیونالیسم قومی

نظریات مربوط به بسیج قومی

1- نظریه رقابت بر سر منابع

2- نظریه استعمار داخلی

3- نظریه انتخاب حسابگرانه

4- نظریه رقابت نخبگان

5- نظام بین‌المللی و خود مختاری اقوام

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

1- اندیشمندان کلاسیک

2- نظریه های اندیشمندان معاصر

تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای ترکیب قومی آنها

قومیت ها و تهدید امنیت داخلی

افزایش سریع جمعیت و قدرت اقتصادی گروههای قومی

تسهیل‌ورود و تردد اتباع بیگانه و اقلیتهای قومی سایر کشورها به مناطق قوم‌نشین

گسترش بی رویه روابط با اقوام کشورهای همجوار و تبعات منفی آن

تشدید گرایشهای فرهنگی و گرایانه در مناطق قومی

تشدید معضل جاسوسی

فرآیند شکل گیری تهدید

امنیت و امنیت ملی

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین

شیوه های حل و فصل منازعات قومی

نتیجه گیری

پیشنهادات

مراجع و منابعلینک کمکی