فایل word بررسی عددی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابه جایی نانو سیال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عددی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابه جایی نانو سیال :

توضیحات:

تحقیق جامع با موضوع بررسی عددی اثر میدان مغناطیسی برانتقال حرارت جابه جایی نانو سیال در یک کانال مربعی, در قالب فایل pdf و در حجم 51 صفحه, همراه با تصاویر, جداول, نمودارها و روابط مربوطه.


بخشی از متن:

در این پروژه, انتقال حرارت جابجایی در یک کانال مربعی شکل حاوی نانوسیال تحت میدان مغناطیسی بررسی شده است. میدان مغناطیسی عمود بر کانال اعمال شده است. آب به عنوان سیال پایه در نظر گرفته شده است و نانو ذره مس به آن افزوده میشود. از مدل ماکسول-گرانت برای ضریب رسانش حرارتی و مدل برینکمن برای ویسکوزیته دینامیکی استفاده میشود. تغییر پارامترهایی نظیر درصد حجمی نانوسیال 0 5/0 , عدد بی بعد هارتمن 0 Ha 100 و عدد بی بعد رینولدز 100 Re 500 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد با افزایش تمام پارامترهای ذکر شده, عدد ناسلت افزایش میابد. درصد حجمی نانوسیال, بیشتر بر مقادیر ناسلت محلی در هر کانال و مقادیر هارتمن, هم بر مینیمم و هم بر ماکزیمم مقدار ناسلت محلی, تاثیر گذار هستند .همچنین ضرایب هندسه و مقادیر عدد رینولدز بر میزان افت فشار سیال ورودی و همچنین مقادیر مختلف عدد هارتمن بر روی ماکزیمم سرعت بی بعد و افت فشار تاثیر گذارند.


فایل word بررسی عددی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابه جایی نانو سیال
فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه ای بر پژوهش

فصل دوم : مقدمه ای بر انتقال حرارت و انواع آن

1 - 2 روش های انتقال حرارت

فصل سوم : انتقال حرارت جابجایی در کانال

فصل چهارم نانوسیال

41 مواد افزودنی به نانو سیال

42 نانو سیال

44 مزایای بالقوه نانو سیال

4 - 4 تهیه نانوسیال

5 - 4 -پایداری نانوذره ها در سیالات

451 تغییر ph سوسپانسیون

452 استفاده از فعال کننده های سطحی

6 - 4 خواص نانوسیال

1 - 6 - 4 ضریب هدایت حرارتی

2 - 6 - 4 ویسکوزیته

3 - 6 - 4 ضریب نفوذ

فصل پنجم : معرفی مدل و روابط استفاده شده

-1 5 فرضیات و هندسه مسئله

52 معادلات حاکم

53 بی بعد سازی معادلات حاکم

4 - 5 شرایط مرزی

5 - 5 اعداد بی بعد

6 - 5 روش حل

7 - 5 اعتبارسنجی

58 استقلال از مش

فصل ششم : نتایج حاصله

فایل word بررسی عددی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابه جایی نانو سیال
فهرست علائم
لینک کمکی