فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی :

فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در 16 اسلاید قابل ویرایش


مقدمه:

شرکتهای آب و فاضلاب روستایی همواره با حجم بسیاربالایی از پروژه ها با مبالغ اجرایی پایین درگیر بوده اند , در این راستا فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی
فهرست بها قدیم خط انتقال و توزیع (که در آن تهیه مصالح بعهده کارفرما بوده است) تفاوت فاحشی با فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی
فهرست بها آب روستایی جدید دارد.
لذا نظر مدیران محترم صنعت آب و فاضلاب به ویژه مدیران محترم عامل روستایی استانهای کشور را به موارد زیر معطوف می دارم.


محاسن:

با خرید لوله توسط پیمانکار حجم کار شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در خصوص اقلام و محاسبه جزئیات اتصالات کاهش عمده ای پیدا می کند.
هزینه انبارداری کاهش می یابد و کنترل اقلام نیاز به تشریفات اداری جهت ورود و خروج ندارد.
کار دستگاه نظارت در خصوص کنترل مقدار لوله مصرف شده و لوله تحویل داده شده آسان می گردد.
4. با توجه به ملحوظ داشتن 30% هزینه بالاسری سود پیمانکاران به نحو مطلوب در این فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی
فهرست بها منظور گردیده است.
5. با عنایت به اینکه تهیه کلیه اقلام به عهده پیمانکار می باشد , در پروژه ها اقلام برگشتی وجود نداشته و باعث کاهش حجم انبار داری شرکتها می گردد.
6. با تاکید بر پیمانی شدن پروژه ها در صورت استفاده از فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی
فهرست بها آب روستایی , موافقتنامه مبادله شده تماماً به صورت پیمانی مبادله خواهد گردید.



معایب:

با توجه به اینکه کارخانجات متعددی لوله پلی اتیلن تولید می کنند که گاهاً قیمتها و کیفیتهای مختلفی را دارا می باشند ,کنترل کیفیت محصول خریداری شده توسط پیمانکار مشکل می باشد. (بخصوص اتصالات)
در اجرای مجتمع های آبرسانی , لوله گذاری با قطرهای بالای 315 میلیمتر پیش بینی نگردیده است.
عدم وجود اعتبارات کافی از منابع استانی باعث نیمه تمام اجرا شدن پروژه ها گردیده و نمی توان پروژه ها را در یک مرحله اجرا نمود لیکن در فایل word پاورپوینت بررسی تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی
فهرست بهای قدیمی خرید در یک مرحله و اجرا در مرحله دیگر انجام می گرفت.


لینک کمکی