فایل word پاورپوینت بررسی تالاموس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پاورپوینت بررسی تالاموس :

فایل word پاورپوینت بررسی تالاموس در 40 اسلاید قابل ویرایشتالاموس ها : هسته هایی به شکل تخم مرغ در دوطرف بطن سوم و پائین بطن های طرفی هستند


عملکرد تالاموس

با دستگاه های حسی. دستگاه حرکتی. دستگاه تعادلی. دستگاه لیمبیک .حافظه ودستگاه بیدار نگهدارنده مغز در ارتباط است .
1- دریافت تمام حس های بدن ( بجز بویایی ) وانتقال آنها به قشر مغز. 2 - دریافت اطلاعات حرکتی از مخچه و هسته های قاعده ای مغز و ارسال آن به قشر حرکتی مربوطه . 3- دریافت اطلاعات از دستگاه مشبک ساقه مغز و ارسال آنها به تمام قشر مغز
نکته در حیوانات پست نقش اصلی را در حس و حرکت دارد ولی در انسان در خدمت قشر مغز است.
بطن های مغزی

چهار حفره درون مغز – شامل :
1و 2 : بطن های طرفی – درون هر یک از نیمکره های مغز
3 : بطن سوم – دیانسفال
4 : بطن چهارم – بصل النخاع
با مجرای مرکزی نخاع ادامه می یابد
حاوی مایع مغزی نخاعی است
عمل مهم : مغز را در برابر فشارهای مکانیکی ناشی از حرکت سر محافظت می کند- منبع سرشاری از ویتامین و مواد غذایی است
هیپوتالاموس

مجموعه هسته هایی که در زیر تالاموس قرار گرفته اند و بالاترین مرجع تنظیم اعمال خودکار در مغزمحسوب میشود .
عملکرد هیپوتالاموس

1- تنظیم اعمال نباتی (سمپاتیک – پاراسمپاتیک )
2- // آب بدن :هسته سوپرااپتیک باترشح هورمون آنتی دیورتیک وهسته جانبی بعنوان مرکز تشنگی
3-تنظیم تغذیه : هسته ونترومدیان مرکز سیری وهسته جانبی مرکز گرسنگی است.
4-تنظیم حرارت بدن
5-تنظیم ترشح غدد داخلی
6-ساعت بیولوژیک 7- تنظیم خواب وبیداری
8-تنظیم عواطف :خشم. شادی . اضطراب
9-رفتار جنسی : هسته پره اپتیک
کارکرد هسته های قاعده مغز

عمدتا با حرکت در ارتباطند : کاستن از حرکات اضافی – و تونوس عضلات
5 مدار موازی بین قشر مغز و هسته های قاعده ای مغز وجود دارد : دو مدار حرکتی است و بقیه با شناخت - حافظه وعواطف در ارتباطند.
بیماریها :
پارکینسون :کاهش دوپامین درجسم مخطط بعلت تحلیل جسم سیاه
بیماری کره : ضایعه هسته دم دار
ژیل دولاتوره : حساسیت بیش از حد گیرنده های دوپامین در سر هسته دم دارلینک کمکی