فایل word مهندسی مجدد رویکردی برای رشد و تعالی سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهندسی مجدد رویکردی برای رشد و تعالی سازمان ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

سازمان ها در زمان های گذشته در محیطی نسبتا ثابت قرار داشتند و برای بهره برداری از فرصت های پیش آمده به تغییراتتدریجی و اندک اکتفا می کردند. ولی با گذشت زمان, در سراسر دنیا سازمانها دریافته اند که فقط تغییرات تدریجی راهگشایمشکلات کنونی سازمانها نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود.امروزه در سراسر دنیا این تغییرات انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند. مهندسی مجدد, بازاندیشی, طراحی مجدد و زیرسوال بردن مهندسی اولیه است. مهندسی اولیه را که در زمان خود انقلابی در کسب و کار یا نوعی مهندسی مجدد به شمار میرفت, به آدام اسمیت اقتصاددان معروف اسکاتلندی نسبت می دهند که مفهوم تقسیم کار را در فرایند تولید تشریح کرد. درمهندسی مجدد سازمان ها از حالت وظیفه گرایی به سوی فرایند محوری حرکت می کند.همین امر موجب سرعت بخشیدن بهروند کسب و کار و کاهش هزینه ها و در نتیجه رقابتی تر شدن سازمان می شود. روشهای متفاوتی توسط محققان برای مهندسیمجدد ارایه شده است.

لینک کمکی