فایل word نقش آموزش وپرورش درحفظ فرهنگ بومی و محلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش وپرورش درحفظ فرهنگ بومی و محلی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هر منطقه ای فرهنگ و آداب و رسوم خاص و منحصر به فرد خودرا دارد, و فراموش کردن فرهنگ بومی یک منطقههمانند منقرض شدن آن نسل و آن قوم می باشد لذا حفظ کردن فرهنگ بومی و محلی یک قوم یکی از کارهای مهمیمی باشد که نسل به نسل باید حفظ گردد ؛ حال در این تحقیق سعی می شود که به بررسی نقش آموزش و پرورش درحفظ فرهنگ بومی و محلی پرداخته شود , لذا این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها و اسناد مرتبطو مراجعه به کتابخانه سعی به کنکاش پدیده حاضر دارد ؛ لازم به ذکر است که آموزش و پرورش در هرکشوری همانندقلب آن کشور عمل می کند زیرا بقای هر جامعه ای به آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد وآموزش و پرورش درهمه ی امور یک جامعه نقش کلیدی را برعهده دارد لذا در این تحقیق با بررسی موضوع مذکور به شفاف سازی نقشآموزش و پرورش پرداخته شده است و ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که آموزش و پرورش با اهمییتقایل شدن به فرهنگ بومی محلی در کتب درسی و یا با توزیع ماهنامه های در مدارس در جهت تقویت و حفظ فرهنگبومی و محلی ایفای نقش نماید و می توان گفت که آموزش و پرورش در حفظ فرهنگ بومی و محلی نقش بدیهی وروشن دارد.

لینک کمکی