فایل word نقش رسانه های گروهی در جلوگیری از وقوع و کشف جرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه های گروهی در جلوگیری از وقوع و کشف جرم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

عصر حاضر عصر ارتباطات است و رسانه ها با انتقال اطلاعات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی, نقش بزرگی را درفرهنگ سازی و هنجارآفرینی جوامع به عهده دارند؛ رسانه ها درعصر جدید از جمله عوامل تفکیک نشدنی از زندگی روزمرههستند. به طوری که اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه فعالیت کند, می تواند موجب ارتقای ارزش های انسانیشود و از وقوع بسیاری معضلات و جرایم در جامعه پیشگیری کند. برعکس اگر محتوای رسانه ها بدون کارشناسی و هدفگذاری مثبت تنظ یم شود, آثار منفی بسیاری بر جامعه می گذارد و منجر به وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی می شود. در واقعرسانه بین شهروندان عمومی و موسسات دولتی قرار می گیرد. بنابراین رسانه نیازها و خواست های عمومی مردم را به تصویر میکشد .از سوی دیگر, راهبردها و برنامه های موجود را با توجه به نیازهای مردم سازگار می کند .با این دید ما می توانیم نقشحیاتی رسانه های گروهی را در پیشگیری از جرم بشناسیم, رسانه ها ابزاری بسیار موثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند. نهادینهکردن رسانه های گروهی به عنوان رکن اساسی و قاعده مند سیستم های قضایی, انتظامی با استفاده از آموزش شاغلین در رسانهها, با عنایت به نقشی که رسانه ها در ایجاد امنیت, آرامش و کامیابی دارند, چراغ روشنی فرا راه پیشگیری از وقوع جرم خواهدبود (رنجبر و ایرای 37,1390 ). بر این اساس رسانه ها کارکردی امنیت ساز دارند .آن ها در ایجاد امنیت از نقشی موثربرخوردارند, اما آن گاه که در کارکردی منفی نقش وارونه بر عهده می گیرند, فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده, مبهم و تاریک می سازند (بیابانی 1384, 77).

لینک کمکی