فایل word نقش سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد در تربیت دینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد در تربیت دینی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد متشکل از اولیا , معلمین, روحانیون, مبلغین دینی با برنامه ریزی دقیق می توانند در تعلیمو تربیت دینی نوجوانان و جوانان نقش ویژه ای ایفا نمایند. بطوریکه م یتوان گفت , سرنوشت انسانها وجامعه بدست اولیا و مربیان است,چرا که معلم انسان ساز است و وقتی بتواند انسانهای رشد یافته و سالم و دینی تربیت کند , مسلما توسط این انسانها است که جامعه ای سالم ودینی ورشد یافته ساخته می شود. مخصوصا با توجه به اینکه فرزندان درمراحل اولیه رشد , تمام تاثیرات خود را از والدین گرفتهودر مراحل بعدی معلم مدرسه نیز ,نسبت به عومل دیگر , نقش مهمتری دراثر گذاری وتربیت آنها دارد واگر تعلیم وتربیت آنهابراساس تعالیم الهی باشد که می توانند جهانی را متحول سازند.در این مقاله به وظایف و شرایط سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد در تربیت دینی که شامل اولیا و مربیان می باشند,پرداخته ایم.

لینک کمکی