فایل word تاثیر نهادهای مدنی در توسعه امنیت اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثیر نهادهای مدنی در توسعه امنیت اجتماعی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر به بررسی فایل word تاثیر نهادهای مدنی در توسعه امنیت اجتماعی پرداخته شده است باتوجه به امارهای ارایه شده ازسوی سازمانهایی که به بررسی مقوله امنیت درکشورهای جهان می پردازد مشاهده میشود که امنیت اجتماعی بعنوان یک فرصتی مهم برای جوامع و بشریت محسوب میشود که درصورتی که درزمینه تحقق آن گام برداشته نشود به تهدیدی خطرناک تبدیل میگردد شاخصها دررابطه با کشور ایران نشان ازاین دارد که وضعیت کشورمان درزمینه کنترل فساد نامساعد است لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارایه راهکارهای مناسب ضرورت دارد تحقیقات مرتبط با امنیت اجتماعی را میتوان درحول چهارموضوع اصلی تعاریف پیامدها راهکارها و سنجش امنیت دسته بندی کرد این مقاله به بررسی تحقیقات درزمینه امنیت اجتماعی می پردازد

لینک کمکی